Shogakukan


2016


2015


2014


2013


2011


1994


1992


1989Проекты, выпущенные в качестве разработчика

2010

DS Kageyama Method: Dennou Hanpuku - Chiri - Rekishi - Koumin - Maru x Maru Shakaika (NDS)

2002

Hamtaro: Ham-Hams Unite! (Game Boy Color)

1995

Doraemon Yuujou Densetsu (3DO)

Проекты, выпущенные в качестве издателя

2010

DS Kageyama Method: Dennou Hanpuku - Chiri - Rekishi - Koumin - Maru x Maru Shakaika (NDS)

2007

DS Kageyama Method: Tadashii Kanji Kakitori-Kun - Kondo wa Kanken Taisaku Dayo! (NDS)
DS Kageyama Method - Dennou Hanpuku: Tadashii Kanji Kakitori-Kun (NDS)

2006

DS Kageyama Method Dennou Hanpuku: Masu x Masu Hyaku Masu Keisan (NDS)

2002

Minimoni: Mika no Happy Morning Chatty (Game Boy Advance)

2000

Doraemon no Quiz Boy (Game Boy Color)

1995

Ranma 1/2: Ougi Jaanken (SNES)
Doraemon Yuujou Densetsu (3DO)

1994

Ranma 1/2: Chougi Ranbu Hen (SNES)

Популярное